Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van CPJ Groningen leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van al onze leden, welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Identiteit

CPJ Groningen is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk van en voor leden. Daarbij verwerken wij privacy gevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent dat wij altijd om toestemming zullen vragen om deze gegevens te verwerken.

Doel

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen informeren over alle activiteiten van de CPJ
  • Om maandelijks de KMK en de maanduitnodiging te sturen.
  • Om het ledenbestand van de CPJ te onderhouden.

Verplichte opgave van gegevens

Om onze doelen te kunnen realiseren, verzamelen wij onderstaande gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode en plaatsnaam
  • Email adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens (bij automatische incasso)

Al deze gegevens hebben wij nodig om jou op de hoogte te houden van alle activiteiten die wij organiseren en zo nodig contact met jou op te nemen. Van de leden die via automatische incasso betalen, hebben wij bankgegevens nodig.

Inzage en wijziging

Als lid heb je ten alle tijden recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. In dat geval kun je altijd mailen naar cpjgroningen@hotmail.com. In het mailtje kun je aangeven wat je met jouw gegevens wilt doen. Wij zullen binnen een week reageren om jou van dienst te kunnen zijn.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Wij zullen er alles aan doen om de persoonsgegevens te waarborgen. Dit betekent dat wij persoonsgegevens nooit aan derden zullen verstrekken. Alleen de bestuursleden van CPJ Groningen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard zolang onze leden lid blijven. Leden kunnen zich afmelden per seizoen, die in september van start gaat. De persoonsgegevens worden bewaard tot het nieuwe seizoen begint waar het lid zich voor heeft afgemeld. In september worden de persoonsgegevens verwijdert uit het ledensysteem.

Toestemming

Elke twee maanden wordt de KMK gepubliceerd. Hierin kan privacy gevoelige informatie komen te staan en daarom zullen wij altijd om jouw toestemming vragen om deze informatie met anderen te delen. Hierbij gaat het vooral om de verjaardagen die in elke KMK komen te staan. Ben je het er niet mee eens dat wij jouw verjaardag delen in de KMK, stuur dan een mail naar cpjgroningen@hotmail.com en wij zullen jouw verjaardag hier niet meer in zetten.

Ook voor het verzamelen van bankgegevens is toestemming nodig. De leden die graag contributie willen betalen via automatische incasso hebben een formulier ingevuld waardoor zij ook toestemming hebben gegeven dat wij hun bankgegevens verzamelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van onze leden staan verwerkt en afgeschermd in het ledensysteem. Deze zullen nooit gekopieerd of met andere partijen gedeeld worden.