Jaarrede van de voorzitter

Beste CPJ-leden,

Het afgelopen jaar is een veelbewogen jaar geweest. We hebben sinds dit jaar twee afdelingen samengevoegd, Middelstum en Oldehove, en daarmee zijn wij CPJ Groningen geworden. Er is nu een Dagelijks Bestuur dat de dagelijkse taken op zich neemt, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, en daarnaast zijn er vier commissies: de ThemaWerkGroep en de Kort Maar Krachtig, welke er voorheen ook al waren, en de ActiviteitenCommissie en de PR. Ondanks de nieuwe samenstelling en de nieuwe verdeling van taken, is er voor de leden zo min mogelijk veranderd.

Als we kijken naar het aantal leden van het afgelopen jaar, zien we hierin een constante lijn. Dit jaar waren er namelijk 220 leden, waar er vorig jaar 217 waren. Van die 220 leden zijn er afgelopen jaar vijf aspirant-leden bij gekomen. Het komende jaar willen we ons richten op een toename van het aspirant- leden, en dan met name van de wat jongere doelgroep. Op dit moment zien we relatief weinig leden onder de twintig, terwijl wij hen wel graag willen betrekken bij onze jonge vereniging. Echter, zijn we in het trotse bezit van een kernachtige basis van twintigers die zich actief inzet voor de CPJ, en dat willen we zeker niet uit het oog verliezen.

Ook dit jaar is er weer een groot aantal activiteiten georganiseerd, zowel door de ActiviteitenCommissie als de ThemaWerkGroep. Er is geprobeerd om het aantal activiteiten en het soort activiteit aan te houden zoals we dat voorheen deden met de twee afdelingen apart. De ActiviteitenCommissie liet ons onder andere in het koude oktober waterskiën, we hebben een beachvolleybaltoernooi achter de rug en hebben ons weer op ons mooist gemaakt voor het Nieuwjaarsgala. De ThemaWerkGroep heeft onze geloofsontwikkeling gestimuleerd door de gespreksgroep, heeft ons laten genieten van een kerstbroodmaaltijd en een kerstnachtdienst en ze gaf ons de boodschap ‘You’ll never walk alone’  in haar jaarlijkse themadienst. De activiteiten van afgelopen jaar varieerden van actief tot ontspannen, van serieus tot hilarisch en van ‘Christelijk’ tot ‘Plattelands’. Op de ene activiteit waren meer mensen dan de andere activiteit, wat vaak goed paste bij de soort activiteit die was georganiseerd. Echter, lijkt het ons een goed streven om onze leden blijvend te activeren om deel te nemen aan onze activiteiten.

Wat betreft financiën zit CPJ Groningen in een overgangsjaar. Van de januari-boekhouding die CPJ Groningen had, gaan we over op een mei-boekhouding zoals CPJ Middelstum en CPJ Oldehove die hadden. We hebben de drie lopende en drie spaarrekeningen samengevoegd waardoor er één lopende rekening en één spaarrekening zijn ontstaan. Er is heel wat werk verzet om dit te kunnen bewerkstelligen, maar het overzicht is niet verloren gegaan. Nu deze verandering is afgerond, kunnen we de komende jaren op een meer overzichtelijke manier de financiële situatie van CPJ Groningen in kaart brengen.

De nieuwe PR- commissie heeft niet stilgezeten afgelopen jaar. Er is vol enthousiasme gewerkt aan een mooie site die representatief is voor onze vereniging. Er is iemand bereid gevonden om voor ons een mooie site te maken, die aansluit bij onze wensen. Inmiddels is de site (cpjgroningen.nl) in de lucht en maken we er al volop gebruik van. We hopen dat we hiermee een site hebben gemaakt die ons kan presenteren richting de buitenwereld.

Daarnaast heeft de KMK- commissie ook wat veranderingen doorgevoerd. Ten eerste is zij actief opzoek gegaan naar nieuwe sponsoren, en inmiddels zijn er al heel wat bedrijven die hun naam in ons blad willen laten zetten. Daarnaast heeft de KMK- commissie ons verenigingsblad, de gelijknamige Kort Maar Krachtig, een nieuwe boost gegeven door het in kleur te laten drukken. Kleuren spreken ons allemaal meer aan dan letters en daarom leek het ons een goed plan om ons tweemaandelijkse blad net zo kleurrijk te laten zijn als CPJ Groningen zelf is.

Het afgelopen jaar hebben we ook actief ingezet op het activeren van onze leden in de vorm van de ‘subcommissies’ van CPJ Groningen. Het afgelopen jaar hebben we een toneelgroep gehad die zeer actief betrokken is geweest om het jaarfeest en ons toneelstuk tot een groot succes te maken. Daarnaast zijn er, ook op dit moment nog, een aantal leden actief om ons een veilig, gezellig en feestelijk schuurfeest te bezorgen. De trend om onze leden te activeren met behulp van de subcommissies willen we doorzetten naar het volgende jaar om ook op deze manier onze leden actief te betrekken bij de vereniging.

Wat betreft de bestuurswisselingen, veranderen we dit jaar van voorzitter, secretaris, PR-lid en ActiviteitenCommissie-leden. Met een nieuwe voorzitter en nieuwe actieve leden, hopen we een frisse wind in onze vereniging te kunnen blazen.

Voor het komende jaar zullen jullie nog steeds iedere maand een KMK dan wel een maanduitnodiging op de mat zien vallen. Daarnaast zullen we jullie middels de website, de Facebook-pagina en het versturen van e-mails op de hoogte houden van alle activiteiten die wij organiseren. Nu de nieuwe bestuurssamenstelling inmiddels is ingeburgerd, hopen we ons meer te kunnen focussen op het werven van nieuwe leden en het activeren van onze huidige leden. Op deze manier hopen we de vereniging levendig en actief te houden. We hopen dat we hierbij kunnen rekenen op jullie actieve bijdrage en gaan vol goede moed het seizoen 2015/2016 tegemoet.

Ytje Hoogkamp
Voorzitter CPJ Groningen